Posts con el tag ‘soberanía’

Declaracions de Rajoy sobre el rescat: què és la sobirania?

Com a professor de primer del grau de Dret, tinc gairebé l’obligació tradicional, basada en temaris reconeguts i manuals prestigiosos, d’explicar-li als meus alumnes que el Dret es distingeix d’altres fenòmens normatius perquè prové de l’Estat (i afegiré, pels alumnes especialment motivats, que haurien de llegir la part de la teoria pura del Dret de Kelsen, mestre dels mestres del positivisme dogmàtic, on es demostra que Estat i Dret són una i la mateixa cosa). Això òbviament m’ha de portar a introduir el concepte de sobirania estatal, que és un concepte que he de presentar com a dominant (i de nou pels alumnes avançats, puc fer alguna referència històrica a la construcció de l’ordre internacional a partir de la pau de Westphalia, tot remetent als principis que aprendran a l’assignatura de Dret Constitucional). Es fonamental que faci entendre als alumnes la importància d’aquest concepte de sobirania, de manera tal que puguin donar-li sentit al fet que ells es passaran la major part dels seus estudis estudiant les lleis nacionals, en el cas espanyoles, per tenir el que se suposa que és un bon coneixement del sistema, cosa que els diferencia dels seus companys que estiguin estudiant enginyeria, empresarials, economia o, en realitat, qualsevol altre carrera, doncs no em venen ara d’altres al cap que tinguin un component “nacional” tant fort com el Dret. Ara bé, si tinc èxit en totes aquestes tasques, em queda encara una que és impossible d’acomplir: em refereixo a evitar que escoltin a la ràdio o a la televisió o llegeixin a la premsa o a algun bloc (com ara aquest) les declaracions del President del Govern i principal autoritat d’un estat sobirà, parlo ara del Regne d’Espanya, contestant d’aquesta manera a un periodista que li preguntava sobre la informació de l’agència Reuters segons la qual el govern espanyol demanarà el rescat aquest cap de setmana:

“Si hay una agencia, o alguien, que dice que este fin de semana vamos a pedir el rescate, como dicen ellos, caben dos posibilidades: que esa agencia tenga razón y mejor información que yo, lo cual es muy posible, o que no sea así, lo cual a lo mejor también es posible… o no… que más da;  pero si a usted le sirve de algo lo que yo pueda decirle, y si le parece que lo que yo pueda decirle es más importante que esa filtración, le diré que no, pero vamos … aun así puede usted pensar lo que estime oportuno y conveniente, porque además a lo mejor acierta, o sea qué…”

O sea qué… més val que anem canviant el contingut dels temaris reconeguts i els manuals prestigiosos. Sinó, els riures que se sentien de fons durant la declaració de Rajoy podrien ser els dels nostres alumnes que, mínimament informats del que succeeix al mon, no es prenguin ja seriosament teories construïdes a partir de principis que van tenir molt sentit al segle XIX, però que ja l’han perdut.

Derecho y sociedad, Etica y educación | , , Permalink

Goldman Sachs rules the world

“Governments do not rule the world. Goldman Sachs rules the world”.

 If these were my words I would be severely criticised as a law professor by colleagues and (probably) students alike. If these were my words I would be accused of contradicting the foundations of our widely held assumptions on political and legal theory. If these were my words I would be forgetting that the sovereign state is the basis of the whole legal system. I would be endangering the democratic legitimacy of power. I would be ignoring the sacred line between private and public that we lawyers never cross. There is the public law, and there is the private law, and no matter what Kelsen said so many years ago: they are distinct and must remain distinct. If these were my words I would be called a dangerous critical radical lawyer.

 But these are not my words. These are the words of Alessio Rastani, an independent broker working at the City of London, that provoked a collective jaw-dropping at the BBC studio where he was interviewed life when he confessed that every night he dreams about a new recession because recessions are perfect opportunities to make money if you know how to play your cards. Recovery plans, the survival of the Euro, or any other problems of political economy are completely irrelevant, he claimed. Because the people whose decisions really matter do not care about these things. And this people are not in governments. In fact, as some of us were already suspecting, goverments do not rule the world. Goldman Sachs does.

 These are the words of someone who seems to be an outspoken and apparently very honest broker. But I am a law professor. So tomorrow I will teach my first year law students that the laws that matter are the laws of the sovereign nation state that obtain their legitimacy through democratic process. The sovereign people, as democratic theory says. And if one my students raises her hand inquiring over Rastani’s words, I can always respond that the man is not a lawyer. What does he know?

Derecho y sociedad, Etica y educación | , , , Permalink