Archivo de la categoria ‘Derechos Humanos’

On Thalidomide Tragedy and the duty to compensate victims

To prevent, to detect and assessing adverse reactions from drugs is subject to the rules of pharmacovigilance. The 2010/84 directive sets the rules that govern the European Union, being the European Medicines Agency, in coordination with the health authorities of the States members, responsible for ensuring the Community dimension of the surveillance. The reciprocal recognition and the existence of a large market whose solvency largely depends on State health services, is allowing a drug to be distributed in another country and recover their development costs. The protection of public health justifies this delimitation of the principle of free enterprise in a market economy, which offers us a reasonable peace of mind in the consumption of drugs. Read the rest of this entry »

Administrativo, Derechos Humanos, Máster en Abogacía, Regulatorio | , , Permalink

Greetings from Cuba!

By November 2002, one year after 9/11, upwards of 625 detainees were held at Guantanamo Bay detention camp. The Bush Administration had defined them as ‘illegal enemy combatants‘, therefore not entitled to the protections of the Geneva Conventions, or even the United States Constitution, as Guantanamo is not American soil. As a consequence, detentions could be extended indefinitely without charge until the end of the ‘war on terror’.

In Hamdi v. Rumsfeld (2004), the US Supreme Court ruled that those detained as enemy combatants who are U.S. citizens must be provided a ‘meaningful opportunity’ to challenge the factual basis for their detention. The Bush position had been defeated in two key points when, in Rasul v. Bush (2004), the Court held that the foreign nationals imprisoned without charge at Guantanamo Bay are within the statutory jurisdiction of U.S. courts, and also entitled to challenge the basis for their detention. In an attempt to satisfy this requirement, the Pentagon first created the Combatant Status Review Tribunal. The Detainee Treatment Act of December 2005 limited the D.C. Circuit Court of Appeals’ power of review and stated that detainees (still designated as ‘enemy combatants’) were not entitled to the right of outside counsel nor to habeas corpus. However, the Supreme Court soon ruled that the creation of the CSRT overstepped Presidential authority (Hamdan v. Rumsfeld, 2006), and that it represented an unconstitutional violation of the separation of powers. Likewise, it declared that the Military Commissions Act of 2006 providing Congressional authorization for military commissions required in Hamdan was an unconstitutional suspension of habeas corpus (Boumediene v. Bush, 2008).

The Obama Administration no longer sought to detain petitioners on the theory that they were ‘enemy combatants’. In fact, in January 2009 President Barack Obama signed an order to suspend the proceedings of the Guantanamo military commission and to shut down the detention facility within the year.

Nevertheless, post-Boumediene Circuit Court Decisions left broad scope for the courts’ free interpretation and discretion as to whether someone could be lawfully detained based on the President’s War Powers. In Al-Bihani v. Obama (2010), the D.C. Circuit ruled that detainees need only have ‘provided support’ to Al-Qaida or the Taliban, and that international laws of war cannot act as “extra-textual limiting principles for the President’s war powers” on the ground that they “have not been implemented domestically by Congress and are therefore not a source of authority for U.S. courts”. On top of this, Al-Adahi v. Obama (D.C. Circ. 2010) instituted a ‘mosaic theory’ for weighing evidence, which did not require each and every piece of the Government’s evidence to bear weight without regard to all (or indeed any) other evidence in the case. Interestingly enough, a study of Seton Hall School of Law reports that before Al-Adahi detainees used to win 56% of their habeas petitions, and now they lose 92% of them.

Under the National Defense Authorization Act of 2011, Congress prohibited the transfer of detainees from Guantanamo abstent a court order or a transfer certification containing the express commitment to taking “effective steps to ensure the individual cannot take action to threaten the United States”. Despite criticisms from the Obama Administration, this limitation was renewed in the 2012 NDAA, which prevented the use of public funds‘ with regard to the transfer of detainees, including those who have been cleared for re-patriation. This prohibition ultimately means that soldiers stationed at Guantanamo Bay won’t release cleared detainees from handcuffs and walk with them toward the exit of the detention facility because  this per se involves the taxpayer’s money.

Tax matters aside, I am increasingly concerned about rules that only lay down undetermined legal concepts. Especially when civil liberties are at stake. Does ‘meaningful opportunity’ to challenge the basis for detention imply an absolute respect for all the provisions of Due Process? Where do you draw the line for ‘substantial support’? How does a sovereign state ‘ensure’ that a certain individual cannot take action to threaten the U.S.? Although human rights activists would be delighted to see international justice prosecute not only those who carry out wars in violation of International Humanitarian Law, but also those who ‘substantially support’ them…

Derechos Humanos, Internacional | , Permalink

Compromís ètic i lluita contra la corrupció

El poeta grec Hesíode anomenava als reis a les seves obres èpiques del s.VIII a.C. “dorofagus”, mot que en grec antic significava devoradors de regals. Avui, el nostre Codi Penal castiga a l’autoritat o funcionari públic que rep o sol·licita donatiu, favor, retribució o promesa per tal de dur a terme en l’exercici del seu càrrec un acte contrari als deures inherents a aquest, o per tal de no realitzar o d’endarrerir injustificadament allò que li correspondria fer. Com també castiga l’adquisició, possessió, utilització, conversió o tramissió de béns amb coneixement que aquests troben llur origen en una activitat delictiva. Els delictes de suborn i blanqueig de capitals predominen a l’agenda de les organitzacions integrades al fenomen del crim organitzat. No debades, es considera que entre 300.000 i 500.000 Milions d’euros són blanquejats al planeta anualment. Els experts en la matèria estimen que l’activitat derivada de les transaccions efectuades en el marc del blanqueig internacional poseeix un pes equivalent al 5% del PIB global i que, en el cas hipotètic de tractar-se d’un Estat independent, l’empresa criminal es trobaria entre les 10 primeres potències mundials.

Al llarg de dos dies s’han celebrat a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona unes Jornades que, impulsades conjuntament amb l’Oficina Antifrau de Catalunya, han reunit diversos professionals i investigadors del món jurídic, polític i periodístic amb l’objectiu d’abordar amb afany preventiu i combatiu el fenomen de la corrupció. Ponències i taules rodones han tractat qüestions relatives als àmbits de la transparència institucional, la investigació i gestió de riscos davant la corrupció, i de la incidència dels mitjans de comunicació en la conformació de l’opinió pública envers aquesta patologia social.

L’article 570.bis) CP defineix com a organització criminal l’agrupació de caràcter estable o per temps indefinit formada per més de dues persones que, de forma concertada i coordinada, es reparteixen diverses tasques o funcions a fi de cometre delictes, així com de perpetrar reiteradament faltes. En el context de la taula rodona d’Investigació de la Corrupció, el Sr. Baena, Comandant Cap de la unitat orgànica de la Policia Judicial, ha assimilat el crim organitzat a un negoci qualsevol en el sentit que aquest es regeix per l’axioma de l’oferta i la demanda i que, cada cop en major mesura, participa d’un procés de deslocalització de la seva activitat. Un negoci amb la particularitat d’estar mancat d’ètica i legitimitat pel fet de nodrir-se del narcotràfic i la prostitució coactiva, i de recórrer als paradisos fiscals per ocultar amb impunitat la procedència ilícita dels seus ingressos.

Des d’una perspectiva etiològica, el Magistrat Vidal, de l’Audiència Provincial de Barcelona, ha emfatitzat que la criminalitat organitzada clàssica no sobreviuria sense les xarxes de corrupció financera i institucional que existeixen. Ell i el Fiscal Bermejo, delegat de Barcelona de la Fiscalia Especial contra la corrupció i la criminalitat organitzada, han expressat la seva preocupació relativa a l’administració i disposició dels béns incautats a les organitzacions criminals a l’Estat espanyol. Quants béns podrien ser embargats a la Costa Brava o a Marbella si se’ls dotés dels recursos que els permetessin aplicar d’una manera eficaç la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del Blanqueig de Capitals? Si s’apliqués a aquests béns l’article 122 CP, en base al qual resta obligat a la restitució de la cosa aquell qui per títol lucratiu hagués participat dels efectes d’un delicte o falta, quants milers de milions d’euros s’incorporarien a la Hisenda Pública? De dur-se a terme aquesta mesura, com apunta el Magistrat Vidal, probablement s’evitaria haver de retallar altres partides pressupostàries. D’altra banda, qüestió plantejada de forma recurrent durant el decurs de les Jornades ha estat l’aparent impunitat de determinats càrrecs públics responsables d’escandalosos casos de corrupció. Els representants dels Cossos de Seguretat han assegurat prosseguir amb les diligències malgrat s’identifiqui un pressumpte implicat que ostenta un càrrec públic. El Fiscal Bermejo ha afegit que la Fiscalia tampoc no cessa d’investigar. El Magistrat Vidal afirma haver-se trobat en primera persona amb processos de gran complexitat tècnica en els quals ha resultat provada la culpabilitat d’un personatge públic. Aleshores? Possiblement el problema resideixi en els nombrosos indults a delinqüents econòmics provinents del Consell de Ministres del Govern de torn que, fins i tot de vegades de forma succinta i prescindint de tota motivació, deixen sense validesa resolucions judicials que representen la baula final d’un sistema d’enjudiciament garantista a l’Estat de Dret. Coincideixo personalment amb el Magistrat en titllar aquest tipus d’intromissions de legals però no pas legítimes, i de violacions en tota regla tant del principi d’igualtat com de la separació de poders de la qual un dia Montesquieu ens va convèncer.

En l’àmbit del paper que en aquest escenari hi juguen les Administracions Públiques en termes de transparència i prevenció, voldria destacar la ponència del Sr. Gómez Benítez, Catedràtic de Dret Penal i Vocal del CGPJ. Gómez Benítez ha fet incís en la necessària vinculació de l’Estat a la Doctrina del Tribunal de Comptes en virtut de la qual: (i) els ciutadans tenen dret a què la totalitat del diner públic sigui destinat a despesa pública, (ii) la llibertat d’autorregulació té el límit de la Llei General Pressupostària i (iii) la responsabilitat també s’ha de fer efectiva davant
la incapacitat probatòria i explicatòria de la inversió, ús i destí atorgat als cabdals públics. El Vocal ha destacat el perill que representa el gran marge de discrecionalitat infiscalitzable dels poders públics, tot advertint sobre la multiplicitat de conceptes jurídics indeterminats que presenta l’Avantprojecte de la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern que s’està tramitant (cfr. art. 15.d LT).

Quina és la nostra actitud com a societat davant la il·legalitat? Existeix un compromís crític o més aviat una tendència condescendent amb els casos de corrupció? Els experts ens han alertat d’una cosa que sens dubte sí és certa: un país en crisi és un país més vulnerable a la implantació d’organitzacions criminals. I Espanya presenta un extrem perill real i potencial atès que l’actual cojuntura de recessió econòmica coexisteix amb un dels majors índexs mundials de consum de drogues i de prostitució (dades de l’Observatori Europeu). El que és del tot lamentable és que es produeixin converses com la interceptada en una instrucció en què participà el Fiscal Bermejo en la qual un membre de la màfia italiana li etzibava a un altre: “¡vente a aquí, que España es un chollo!”.

L’escenari de corrupció actual genera de forma inevitable un sentiment de fatalisme. Resultarà francament complicat fer front al frau mentre aquest es trobi arrelat a tots els nivells, no s’optimitzin prou bé els recursos disponibles, i existeixin encara indrets en què no sigui factible investigar i combatre el crim organitzat. Ara bé, no voldria promoure el desencís sense acabar amb cap mena de proposta constructiva al respecte. Cito textualment i m’adhereixo a les paraules del Comandant Baena: “La principal arma contra el crimen organizado es una persona dotada de valores. A una persona con valores no se la puede comprar”.

Administrativo, Derecho y sociedad, Derechos Humanos, Etica y educación, Internacional, Penal | Permalink

Seminario permanente de Derechos Humanos A. Marzal

Continuación)

La Mesa del lunes 12 de marzo se denominó “La Solidaridad interesada. La Solidaridad condicionada. La Solidaridad limitada” y contó con la participación del Sr. D. Miguel Marín Cózar, Director del Área de Economía y Políticas Públicas de la Fundación FAES y del Dr. D. Tulio Rosembuj, catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Barcelona (UB). La reflexión giró esta vez, en la ponencia del Sr Marín, sobre cómo puede condicionarse la efectividad de la Solidaridad al cumplimiento de determinadas cargas en aras de un interés superior. Y, centrándose en la Solidaridad contemplada a nivel estatal en el marco del Estado del Bienestar, apuntó que el debate es esencialmente político, de modelo de Estado del Bienestar que se escoja, de donde se tomarán los criterios de equidad y justicia. Ello no obstante, hay que ser conscientes que la Solidaridad siempre es coyuntural o contingente y que por tanto es difícil establecer criterios inamovibles: no existe un criterio de equidad financiera incuestionable que valga para todas las circunstancias. Por su parte, el Sr. Rosembuj abordó el tema de la Solidaridad como desafío intelectual, que no puede prescindir del contexto en el que nos estamos moviendo: la globalización como proceso de interconexión a todos los niveles. Hizo hincapié en la importancia que adquiere la persona y sus responsabilidades en el terreno de la justicia, en el mundo de la globalización. Porque, a su juicio, no estamos en el plano de la Solidaridad, sino en el de la Justicia, que nos obliga a actuar si queremos un mundo vivible. Asimismo puso de manifiesto que estamos en una época de grandes transformaciones en la que la Soberanía de los Estados es cada vez menor, de ahí que hoy no podamos hablar en términos de relación Estado con Estados, sino en términos de relación individuo con individuos y Comunidad con Comunidades. Se ha avanzado en el cosmopolitismo y urgen soluciones que aúnen lo global con lo local para poder gestionar la globalización. Por ello hoy se impone un nuevo léxico, el de la gobernanza. Algo está cambiando. La globalización no es una construcción teórica: hay principios integrados que se están aplicando y que afectan a la lucha contra los paraísos fiscales, que prácticamente han desaparecido; existe el crecimiento verde y actividades y prácticas de buen gobierno. El poder de dirección en el G 20 y en la UE, a través del Soft Law, derecho informal y oficioso, viene creando estándares comunes de obligado cumplimiento. Asimismo, remarcó que debemos reflexionar sobre el contenido de la justicia. I aludió a John Rawls y a su justicia como equidad, que considera que podemos defender la desigualdad solo cuando se trata de ayudar a los más necesitados respecto de los cuales hay un deber entre Estados, y a la Escuela Cosmopolita del Derecho que considera que la estructura global está en cada ser humano como unidad moral básica y que, por tanto, el individualismo es una perversión. Hoy estamos viviendo una crisis sistémica financiera, medioambiental, social. Esto supera el tema de los Estados y los modelos de Estado del Bienestar. Hay que ir a otros planteamientos y entrar a abordar todos estos temas desde la teoría de la complejidad y la arquitectura en red, con las transformaciones que ello conlleva. No hay mayor solidaridad que la del impuesto y se pueden obtener nuevos recursos a partir de los riesgos sistémicos como indicadores contributivos. Así, hay que regular el sistema financiero a nivel global y apostar por un impulso solidario de justicia distributiva. En consecuencia, hay que poner en marcha fórmulas de reparto que graven los beneficios de las grandes empresas transnacionales, la Tasa Tobin (ya se ha hablado de ello en el Parlamento europeo y se ha aprobado en Alemania) sobre transacciones financieras, impuestos sobre las emisiones de CO2 como se ha hecho en Australia, etc. Y se mostró optimista ante las posibilidades de salida de la crisis que facilita la globalización.
Finalmente, la Mesa del jueves 15 de marzo llevó por título “La Solidaridad entre los pueblos” y en ella participaron el Dr. D. Jordi Sellarés, profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de ESADE (URL) y la Sra. Dª. Salomé Adroher, profesora de derecho Internacional privado de la Universidad Pontificia de Comillas, Directora general de Servicios para la Infancia y la Familia en el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. El Sr. Sellarés hizo en su ponencia un repaso a la evolución que ha tenido en los últimas décadas el Derecho Internacional Público, haciendo hincapié en el derecho a la intervención o injerencia humanitaria que se ha venido abriendo paso en estos últimos tiempos y que supone hacer entrar en crisis los principios de soberanía de los Estados y de no intervención en sus asuntos internos, planteando las problemáticas y riesgos que ello conlleva. Por su parte, la Sr. Adroher se centró en la Solidaridad y cooperación en los desplazamientos internacionales de menores, y más en concreto, tras unas consideraciones previas, analizó los pormenores de la adopción internacional, señalando que la adopción no es un derecho de los adoptantes sino un derecho del niño a tener una familia y que la adopción internacional debe ser concebida como solución subsidiaria en aquellos casos en los que no sea posible encontrar para el niño una familia adoptiva de su propio país y entorno cultural. Asimismo valoró la cooperación internacional como la mejor solución para hacer frente a la sustracción internacional de menores, finalizando su exposición con unas consideraciones finales: a) Los desplazamientos internacionales de menores como realidad creciente; b) Importancia de que en estos desplazamientos se garantice el interés superior del menor; c) La cooperación internacional convencional como mejor fórmula de garantizar dicho interés y ejercitar la auténtica solidaridad entre Estados.
El Decano de la Facultad de Derecho, Dr. Enric R. Bartlett, dio la palabra al Sr. Ignacio Astarloa quien en representación del Sr. Zarzalejos declaró, tras unas breves palabras, clausurada la sesión del Seminario de este curso, congratulándose de que se vaya consolidando como foro de debate y confrontación de ideas, siendo ello muy importante en un Estado que se precie de democrático.

Mª Dolors Oller Sala
Coordinadora del Seminario de DDHH

Derechos Humanos | , , Permalink

Seminario permanente de Derechos Humanos A. Marzal

Auspiciado por la Facultad de Derecho de ESADE (URL) y la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), los días 5, 8, 12 y 15 de marzo han tenido lugar las distintas Mesas con presentación de ponencias en el marco de la XVIII Sesión del Seminario Permanente de Derechos Humanos-Antonio Marzal (curso 2011-2012), que ha llevado por título “La Solidaridad, Aspiración y Derecho”, y ha contado con unos 60 alumnos inscritos. Como ha venido siendo tradicional en las anteriores ediciones, se han combinado las aproximaciones filosófica, económica y jurídica, conscientes que aunque el Derecho es una herramienta esencial para el desarrollo humano, ni es la única ni puede aplicarse con éxito ignorando a otras. En las dos sesiones anteriores del Seminario se habían analizado las que fueron grandes conquistas del s. XIX, la Libertad, y del s. XX, la Igualdad. En esta ocasión se ha completado con la Solidaridad esa tríada de derechos cuya efectividad tiende a garantizar el pleno desarrollo de la dignidad humana.
El Seminario fue inaugurado el martes 5 de marzo en ESADEFORUM por el Director del Seminario de Derechos Humanos y Decano de la Facultad de Derecho de ESADE, Dr. D. Enric R. Bartlett Castellà, quien también actuó de moderador de las 4 Mesas para la reflexión y el debate, y contó con la presencia del Sr. D. Javier Zarzalejos, Secretario General de la Fundación FAES. A cada Mesa siguió un coloquio de los ponentes con el alumnado asistente.
La 1ª de las Mesas tuvo lugar el mismo martes 5 de marzo y trató sobre la “Solidaridad: Aspiración humana, afirmación jurídica”. En ella participaron el Dr. D. Agustín una Serrano, catedrático de Derecho Civil, profesor de la Facultad de Derecho de ESADE (URL) y el Dr. D. Francisco Fernández Segado, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. La reflexión se centró en contemplar la Solidaridad primero desde la perspectiva de la Filosofía del Derecho, haciéndose hincapié en su importancia para la cohesión social, pues posibilita la integración de los diferentes intereses de las personas. El Dr. Luna hizo caer en la cuenta de que al ser un concepto jurídico indeterminado es muy fácilmente manipulable, pero que a pesar de ello no hay que renunciar a formularlo con cierta precisión. En este sentido apostó por una idea de Solidaridad basada en el dar para recibir, que puede ser sostenida tanto en Derecho Privado como en Derecho Público. Por su parte, el Dr. Fernández Segado después de realizar una aproximación al concepto de Solidaridad y a su devenir histórico, se centró en el análisis del principio de Solidaridad en la Constitución española de 1978, abordando con precisión sus características y alcance desde la perspectiva del Derecho Público. Así, tras aludir a la recepción constitucional de dicho principio, se centró en el alcance de la solidaridad interterritorial (su carácter polisémico y su recepción como principio general de organización por el art. 2 CE, su contenido fundamentalmente económico aunque sin descartar que desborde este ámbito), finalizando con la interpretación en sede constitucional del principio de Solidaridad.
La Mesa del jueves 8 de marzo llevó por título “La organización de la Solidaridad”. En ella participaron el Dr. D. Josep F. Mària, jesuita, profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales de ESADE y del Instituto de Innovación Social de ESADE (URL) y la Sra. Dª. Ana Iribar, Presidenta de la Fundación Gregorio Ordoñez. Sus respectivas intervenciones se centraron, la del Sr. Mària en cómo organizar la solidaridad internacional en tiempos de globalización, para lo cual empezó su disertación partiendo de la base que organizar no está libre de valores, actitudes y responsabilidades. Definió seguidamente la Solidaridad según el planteamiento de un sociólogo y filósofo del Derecho, B.S. Santos, quien aboga por contemplar la solidaridad como reconocimiento o solidaridad como emancipación, lo que implica el reconocer al otro como sujeto, elevándolo del estatus de objeto al de actor. Por lo tanto, implica en primer término, no una regulación del problema técnico sino reconocer a la gente sin poder como sujetos y ayudarles a ser más protagonistas de su futuro. Seguidamente aludió a la necesidad de implicar en la organización de la solidaridad a todos los actores, pues no hay un actor clave; así, hay que implicar a las Administraciones Públicas, a la Sociedad civil y a las ONGs, a las Empresas privadas y a las cooperativas. Cada actor tiene una responsabilidad inalienable en esta organización de la solidaridad que habrá que articularse en cuanto a responsabilidades. Asimismo hizo hincapié en la necesidad de desarrollar un proceso de comunicación entre actores para llegar a soluciones en que cada organización satisfaga las necesidades de sus ciudadanos/clientes/usuarios y contribuya a que las demás organizaciones satisfagan las suyas. Finalizó su intervención con las actitudes fundamentales en procesos de articulación de responsabilidades, a saber: reconocer al otro como igual, compartir al máximo el abanico de necesidades de mi organización y mirar a la vez dentro y fuera de mi organización. En cuanto a la ponencia de la Sra. Iribar, realizada en un tono muy personal, se centró en su vivencia en calidad de víctima del terrorismo en el País Vasco que no ha sentido la solidaridad de sus conciudadanos hacia as víctimas y lo duro que ello puede ser. Llamó la atención de los presentes sobre la necesidad, en defensa de las libertades democráticas, de saberse posicionar éticamente frente al terrorismo. (Continuará)

Mª Dolors Oller Sala
Coordinadora del Seminario de DDHH

Derechos Humanos | , , Permalink

Sabato, Hessel y la resistencia

A los que admirábamos su literatura, nos conmovió hace unos días la muerte del argentino Ernesto Sabato, en edad casi centenaria. Y aunque un acontecimiento así siempre es motivo de tristeza, lo cierto es que la obra y la vida de Sabato dejan poco lugar a los sentimientos nostálgicos. Físico de profesión, artista de vocación y personaje público por necesidad, su última llamada es a la resistencia. Una resistencia deliberadamente confusa. Sabato afrma haber sentido siempre una necesidad íntima de resistir, que satisfizo con el surrealismo en el arte y con la izquierda en la política, pero las cosas parecen cada vez más complejas y confiesa no saber bien cómo ejercer hoy esa resistencia, cuya necesidad sin embargo siente apremiante. Se nos murió sin darnos la clave.

Al escribir estas líneas no puedo sino pensar en Stéphane Hessel, otro nonagenario que ha convertido en best-seller (el mercado sabrá por qué) una llamada similar: Indignez-vous!, ¡Indignáos! Hessel nos sitúa en una encrucijada parecida. Nuestro mundo exige la indignación, de ahí su grito, pero se ha vuelto difícil fjar la causa frente a la que debe expresarse tal indignación. En el caso de Hessel, mirando hacia su juventud encontraba la Resistencia francesa durante la segunda guerra mundial como ejemplo claro. Con ese referente, su llamada se hace angustiosa: no hay menos motivos para indignarse, resistirse y combatir la injusticia en el mundo actual que los que encontraron él y sus compañeros contra el nazismo. Solo que la causa de esa injusticia es ahora más elusiva, difícil de definir y, en ese sentido, más peligrosa.

Da que pensar que esta llamada paralela nos venga de dos personas que tuvieron un papel activo en sendos momentos fundamentales de la breve historia de los derechos humanos. Hessel participó en la redacción de la declaración universal de los derechos del hombre cuando era jefe de gabinete de Henri Laugier, secretario general adjunto de Naciones Unidas. En su texto antes referido, recuerda esa participación, y enfatiza la fuerza de la indignada resistencia. «Esta declaración universal», dice Hessel, «debe mucho a la revulsión universal contra el nazismo, el fascismo, el totalitarismo, y, también, a nosotros, al espíritu de la Resistencia». La resistencia es precisamente el título de uno de los últimos textos de Sabato, en el que afrma que «hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad, y es no resignarse». 

La relación biográfica del escritor argentino con los derechos humanos gira en torno a su participación destacada en el informe Nunca más (también conocido como Informe Sabato), en el que se relataban los crímenes cometidos por las dictaduras argentinas y que abrió la puerta para el procesamiento de los responsables de las juntas militares. La entrega personal del informe por parte de Sabato al presidente Raúl Alfonso constituyó todo un símbolo para los defensores de la causa de los derechos humanos.

Y llegados al comienzo de siglo. Sabato y Hessel, militantes contra las atrocidades de la dictadura argentina, el uno, y contra la Alemania nazi, el otro, se encuentran ahora con la misma necesidad de militar (y de llamar a la militancia) que sintieron en su día, pero sin ningún referente claro frente al que hacerlo. Nos confirman que vivimos tiempos confusos. Y es que esta llamada contemporánea a la resistencia contiene,  si lo pensamos bien, una tremenda paradoja, puesto que nunca como ahora hemos tenido las personas tantos derechos y una consideración aparentemente tan digna a ojos del poder (hablo de los que vivimos en lo que grosso modo llamamos democracias liberales avanzadas). Tenemos derechos como humanos, como nacionales de un país, derechos políticos y sociales, tenemos derechos como trabajadores, e incluso derechos como consumidores. Podemos reclamar, denunciar y manifestarnos tanto como queramos. Formamos parte de una opinión pública presuntamente informada, que disfruta de la libertad de prensa, y además participamos en la toma de decisión de los asuntos públicos de múltiples maneras, empezando por elecciones generales periódicas. Tenemos mercados libres, las fronteras caen, viajamos por donde queremos sin dar explicaciones a nadie. Vivimos en democracia, vivimos en libertad, y damos pasos de gigante para vivir en igualdad.

Y sin embargo Hessel y Sabato no se muestran satisfechos, sino todo lo contrario, nos recuerdan que es justo ahora cuando más necesitamos resistir frente a algo, y mostrarnos beligerantes en esa resistencia. La coincidencia entre estas dos mentes extraordinariamente lúcidas es escalofriante; nos dicen que a pesar de todos esos derechos, y de todos esos valores públicos de la democracia, algo va profunda y terriblemente mal en nuestro mundo.

¿Qué es ese algo?  Si estos dos hombres, sabios y con una larga vida a cuestas, no concretan el origen de ese mal, yo, que ni soy lo uno ni tengo lo otro, no me atreveré a dar un paso más. Simplemente recuerdo y transmito su llamada. Que cada cual la interprete como deba.

César Arjona
Profesor de la Facultad de Derecho de Esade (URL).

Artículo publicado en “El Periódico” (15.05.2011)

Derechos Humanos, Etica y educación | , , , , Permalink

SEMINARIO PERMANENTE DE DDHH A. MARZAL

Auspiciado por la Facultad de Derecho de ESADE (URL) y la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), los días 5, 7, 11 y 12 de abril han tenido lugar las distintas Mesas con presentación de ponencias en el marco de la XVII Sesión del Seminario Permanente de Derechos Humanos-Antonio Marzal (curso 2010-2011), que ha llevado por título “La igualdad, Aspiración y Derecho”, y ha contado con unos 70 alumnos inscritos. Como ha venido siendo tradicional en las anteriores ediciones, se han combinado las aproximaciones filosófica, económica y jurídica, conscientes que aunque el Derecho es una herramienta esencial para el desarrollo humano, ni es la única ni puede aplicarse con éxito ignorando a otras. El Seminario fue inaugurado por la Directora General de ESADE, Dra. Dª Eugenia Bieto Caubet el martes 5 de abril en ESADEFORUM, actuando de moderador de las 4 Mesas para la reflexión y el debate el Director del Seminario de Derechos Humanos y Decano de la Facultad de Derecho de ESADE, Dr. D. Enric R. Bartlett Castellà. A cada Mesa siguió un coloquio de los ponentes con el alumnado asistente.
La 1ª de las Mesas tuvo lugar el mismo martes 5 de abril y trató sobre la “Igualdad: Aspiración humana, afirmación jurídica, dificultades económicas”. En ella participaron el Dr. D. Ricardo García Manrique, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona y el Sr. D. Mauricio Rojas Mullor, director de la Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación (EPIC) de la Comunidad de Madrid, ex diputado en el Parlamento sueco. La reflexión se centró en contemplar la Igualdad y la Libertad como dos valores en tensión dialéctica. En realidad, cuando entran en conflicto de lo que se trata es de la desigualdad en la distribución de la libertad, lo que nos remite a un tema relacionado con la Justicia, puesto que el ejercicio de la libertad se ve dificultada para quienes no ocupan una posición de hegemonía social en el contexto de que se trate. En suma, hay factores socio-económicos que dificultan la igual libertad referida a algo que se considere particularmente valioso para la ciudadanía. Es entonces cuando puede ser necesaria la intervención del Estado en garantía de una mayor igualdad y cohesión social. Ahora bien, la libertad, en nuestros contextos democráticos, es un bien muy preciado, de ahí que habrá que respetar los proyectos vitales personales, restringiendo a lo necesario la intervención de los poderes públicos. Asimismo, se valoraron las distintas respuestas que históricamente se han dado alrededor de este importante tema: respuesta liberal, respuesta colectivista, y el pacto social-liberal que dio origen al Estado del Bienestar como forma de Estado más eficaz y equitativa, con mayores cotas de Justicia. También se tuvieron en cuenta los distintos modelos de Estado del Bienestar y se constató el hecho de que Estado y Sociedad han devenido hoy cooperadores necesarios para afrontar los retos que tenemos planteados.
La Mesa del jueves 7 de abril llevó por título “Instrumentos jurídicos públicos al servicio de la igualdad: la redistribución de rentas”. En ella participaron el Sr. D. Gabriel Elorriaga Pisarik, inspector financiero y tributario del Estado, diputado a Cortes, Secretario de Estado de Administraciones Territoriales (2000-2004), y el Sr. D. Heribert Padrol Munté, inspector financiero y tributario del Estado (excedente) ex diputado a Cortes y abogado. Sus respectivas intervenciones se centraron en quién es el sujeto político que debe definir de manera básica los criterios de solidaridad que se adopten en un Estado políticamente descentralizado, como es el Estado español. Los ponentes, desde sus diferentes posicionamientos, analizaron en qué términos se plantea hoy el debate sobre la soberanía fiscal. Asimismo, en el marco de una crisis económica global como la que vivimos, y partiendo de un contexto de restricciones presupuestarias, se abordaron varios temas como la compaginación de la igualdad de trato tributario y el principio de progresividad o la igualdad ante las cargas públicas cuando el gasto público está territorializado y unos territorios transfieren recursos a otros.
La Mesa del lunes 11 de abril se denominó “Luchas de siglos por la igualdad: algunas protagonistas”, y contó con la participación del Sr. D. Pedro Aguilera Cortés, licenciado en Ciencias Políticas, representante ante la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI) y de la Dra. Dª. Paloma Durán Lalaguna, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. La reflexión giró esta vez en primer lugar sobre qué tipo de políticas públicas para tratar la diversidad son más provechosas para la integración de minorías como los gitanos. El Sr. Aguilera, después de hacer una breve panorámica histórica de las distintas migraciones del pueblo romaní desde que partió del Punjab (India), allá por el s. X, en busca de mejores condiciones de vida, hasta que se asentaron en la vieja Europa (en España, a partir de 1425), abordó las discriminaciones y persecuciones a las que se han visto sometidas y que encontraron su punto culminante en el porrajmos o genocidio perpetrado por los nazis contra el pueblo gitano. Apostó por un modelo de integración, no de asimilación cultural, por el goce de una múltiple identidad y por un avance en planteamientos de interculturalidad una vez se han garantizado unos mínimos imprescindibles para poder vivir con dignidad. Puso de manifiesto que cuando una joven llega a estudios superiores es cuando se visualiza y materializa el cambio que se ha venido operando y que el trabajo con la mujer es fundamental en una cultura cuyo soporte principal es la familia. La clave está, pues, en la educación. En este sentido, valoró muy positivamente la apuesta por la educación de todos llevada a cabo en España desde 1975, lo que la sitúa en buena posición respecto a otros países europeos y finalizó su intervención mostrando su preocupación por recientes actuaciones discriminatorias contra los gitanos acaecidas en Italia o Francia. Por su parte la Sra. Durán centró su exposición en las políticas de igualdad para las mujeres y se mostró muy crítica con algunas regulaciones (por ej. la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o el Anteproyecto de Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, actualmente en curso). Su exposición se centró en preguntarse cuál era la mejor vía para hacer progresar en igualdad a las mujeres, la de impulsar políticas públicas que ayuden a la aplicación eficaz de las normas ya existentes o la de crear derechos a través de disposiciones normativas nuevas, muy prolijas, tal como se ha venido haciendo estos últimos años. El tema no es baladí puesto que además de tener este último proceder consecuencias negativas para la igualdad, optar por una vía u otra incide en el modelo de sociedad puesto que se configura o una sociedad de cariz liberal, con la menor regulación posible que coarte la libertad individual, o una sociedad con un fuerte intervencionismo estatal y, por ende, con menoscabo de dicha libertad individualmente considerada.
Finalmente, la Mesa del martes 12 de abril llevó por título “Los juristas y la igualdad” y en ella participaron el Dr. D. Sergio Llebaría Samper, catedrático de Derecho Civil, Facultad de Derecho de ESADE (URL) de Barcelona y el Dr. D. Benigno Pendás García, letrado de las Cortes, catedrático de Ciencia Política en la Universidad CEU-San Pablo de Madrid. El Dr. Llebaría reflexionó acerca de en qué medida la pluralidad de Ordenamientos Jurídicos civiles en España puede atentar contra el principio de igualdad consagrado en la Constitución española de 1978. Habida cuenta que, de acuerdo con la citada Constitución, el poder político se descentraliza territorialmente en nacionalidades y regiones que adoptan la forma organizativa de Comunidades Autónomas, existen diferencias socio-culturales que legitiman la diferencia jurídica en materia de Derecho Civil sin que ello suponga discriminación alguna ni una quiebra del principio de unidad, que no ha de ser visto nunca como uniformidad del Ordenamiento Jurídico, puesto que ello implicaría la negación de la otra cara de la unidad que es el principio de autonomía, como reiteradamente ha manifestado el TC. Mayor interés presenta, a juicio del ponente, considerar los “desajustes” que en el ámbito del Derecho Civil pueden producirse entre los Derechos civiles territoriales y el Derecho civil común, puesto que las Comunidades con Ordenamientos Forales tienden a una copiosa regulación de lo que competencialmente les deja la Constitución de acuerdo con el art. 149.1.8 y 149.3 CE. Señaló en este sentido que no hay una doctrina clara del TC sobre hasta dónde llegan las competencias de las CCAA en materia Foral. Por su parte el Dr. Pendás pasó revista a la jurisprudencia del TC sobre la igualdad, volviendo a retomar el tema de las disfunciones que crea elaborar nuevas leyes que incidan sobre la igualdad, reflexionando también acerca de si para respetar la diversidad se ha de limitar la libertad. A juicio del ponente, muchas medidas introducidas para garantizar la igualdad que parecen novedosas, en realidad son rescoldos de una sociedad corporativa que no se resiste a morir y que no quiere avanzar hacia un modelo de sociedad más libre y abierto, basado en la responsabilidad individual.
El Decano de la Facultad de Derecho, Dr. Enric R. Bartlett, dio la palabra al Sr. Javier Zarzalejos Nieto, director del área de Constitución e Instituciones de FAES, quien declaró clausurada la sesión del Seminario de este curso, congratulándose de que se vaya consolidando como un espacio para confrontar ideas, desde el convencimiento de que el diálogo es fuente de conocimiento que nos ha de permitir seguir avanzando.

Mª Dolors Oller Sala
Coordinadora del Seminario de DDHH

Derechos Humanos, Etica y educación | Permalink

El Tribunal d’Estrasburg: ciutadans versus estats?

La declaració dels drets de l’home i del ciutadà (1789), frontispici de la nova cultura política i jurídica encetada amb la Revolució Francesa, proclamava la igualtat en drets i llibertats de tots els homes (art. 1) i afegia, assentant els fonaments del constitucionalisme de l’Europa continental: «Tota societat que no assegura la garantia dels drets, ni determina la separació dels poders, no té Constitució» (art. 16). El reconeixement dels drets i les llibertats fonamentals però sobretot la seva realització efectiva és i ha estat el gran repte, sovint dramàtic, de la història més recent dels estats democràtics occidentals. El respecte al seu valor suprem és complex i passa per diversos elements: la seva plasmació constitucional; la seva regulació i concreció mitjançant les lleis; la seva realització a partir de les polítiques públiques governamentals i, sobretot, la seva darrera i superior garantia mitjançant la jurisdicció dels jutges i els tribunals.

Després de dues grans guerres mundials devastadores, els 47 estats membres del Consell d’Europa van signar i ratificar el Conveni per a la protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals (Roma 1950, esmenat amb els corresponents 14 protocols posteriors) que creava el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), com a alt tribunal, amb la funció de garantir i fer efectiva la carta de drets del Conveni. La legitimació d’accés a la seva jurisdicció és atribuïda principalment a persones físiques o organitzacions no governamentals, un cop han esgotat les respectives instàncies judicials estatals, en casos o actuacions en els quals presumptament s’han produït vulneracions de drets i llibertats civils o polítiques, que abasten des del dret a la vida i a no ser sotmès a tortures o detencions il·legals, el dret a un judici just o el dret a no ser discriminat per raons subjectives, fins a drets i llibertats com són la llibertat d’expressió, pensament i religió o la protecció de la privacitat familiar.

Des de la perspectiva de l’Estat espanyol, signatari del Conveni i, per tant, sotmès a la jurisdicció del TEDH, les resolucions del Tribunal són de compliment obligatori, tot i no gaudir d’una força executiva directa –a diferència de les sentències dels jutges i tribunals estatals–, corresponent al Govern de l’Estat la funció de vetllar perquè siguin acatades i executades diligentment, tal com ve succeint amb caràcter general. Val a dir, però, que no han mancat les ocasions en les quals el TEDH ha esmenat les decisions del poder judicial o del Tribunal Constitucional espanyols, amb el corresponent impacte polític i periodístic subsegüent: el darrer cas (març de 2011) ha estat la condemna a l’Estat espanyol per la sentència dictada pel Tribunal Suprem i ratificada pel TC a A. Otegi per injúries i calumnies al Rei, la qual segons el TEDH va vulnerar la seva llibertat d’expressió.

En tot cas, cal destacar que les decisions del TEDH, malgrat no ser una institució excessivament coneguda ni present en l’actualitat dels països sobretot del sud d’Europa,  tenen una considerable incidència en nombroses qüestions de contingut constitucional, polític i, fins i tot, social que afecten milions de ciutadans europeus, també els catalans que hi poden accedir en la millor defensa dels seus drets i llibertats. El Tribunal no sempre esdevé un operador còmode per als estats, en la mesura que sovint els contradiu o els censura actuacions, genera una doctrina interpretativa del conveni que ha de ser tinguda en consideració pels respectius poders judicials i perquè es pronuncia sobre qüestions sensibles i transcendents. A tall d’exemple, podem citar-ne dues de recents i prou significatives: Dickson v. Gran Bretanya (2007), en matèria d’inseminació in vitro,  i E.B.C v. França (2008), sobre l’adopció per part de persones homosexuals. Tot i així, no es pot obviar la circumstància que la designació dels jutges que integren els diferents comitès, sales o la Gran Cambra són proposats pels estats membre, i la interferència en les polítiques interiors, afegida a la presumpció d’adequació al dret de les actuacions que són revisades, contribueix a una jurisprudència generalment curosa i prudent.

L’exemple més recent ha estat les dues sentències relatives a la presència del crucifix a les aules de les escoles públiques. L’any 2009, el TEDH decidí (Lautsi v. Itàlia, 2009) que aquesta pràctica vulnerava els articles 9 i 2.1 (protocol 1) del Conveni perquè afectaven la llibertat religiosa i el dret dels pares a educar els seus fills d’acord amb les seves creences. El 18 de març de 2011, la Gran Cambra esmenava la doctrina anterior  i sostenia que la potestat de decidir o regular sobre la qüestió («margin of appreciation») corresponia a cada estat, d’acord amb els seus respectius contexts (Lautsi and others v. Itàlia, 2011). De la doctrina que la creu cristiana a les aules significava un potent símbol («powerful external symbols») que pot afectar els alumnes («emotionally disturbing») d’altres confessions o els no creients –en la mateixa línia d’estricta separació entre església i estat o pròpia de la tradició de l’influent constitucionalisme nord-americà– s’evolucionava cap a un posició molt més matisada per no dir contraposada. La sentència, qui sap si definitiva, sembla voler acomodar-se a la complexa i sovint divergent visió d’Europa sobre aquesta històrica controvèrsia.

Amb independència dels casos concrets, sí que cal remarcar l’indubtable valor del Tribunal en l’empara dels drets subjectius dels ciutadans de més de 47 estats del Consell d’Europa, una part important dels quals coincideixen amb els de la UE. Una jurisprudència que acumula més de seixanta anys d’experiència i que d’una manera més o menys intensa –no oblidem que la pressió dels estats no sempre és irrellevant ni innòcua per raons i interessos diversos– ha contribuït a reforçar el valor de l’imperi de la llei (Rule of Law) per damunt dels excessos del govern dels homes (Rule of Men), que és la base de la democràcia i de l’Estat de dret.

Una funció de garantia dels drets individuals que també incideix en qüestions d’una naturalesa pública i col·lectiva indubtable, com a conseqüència de l’evident pertinença de les persones a comunitats, nacions i països. Una cultura juridicopolítica, filla de la Revolució Francesa, que com sosté Paolo Grossi, professor florentí i magistrat constitucional italià (a Mitología jurídica de la modernidad), tot i la seva valuosa aportació en l’expansió universal dels drets individuals, ha estat alhora –posats a emfasitzar també les ombres de la mitificada modernitat– «una astuta operació estratègica». Una visió il·lustrada que enaltint la raó, la igualtat i la voluntat general ha reduït la complexitat de la realitat fàctica a l’ideari d’un poder centralista i un model simplificat de relacions estat-individu. Però això ja s’insereix en un debat cultural majúscul que ens allunya de la pretensió modestíssima d’aquest article. En tot cas, benaurada sigui, i de fet així és, la tasca del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Àlex Bas
Profesor del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de ESADE

Artículo publicado en “Centre d’Estudis Jordi Pujol” (05.04.2011)

Derechos Humanos, Internacional | , , , , , , Permalink