La crisi i els «advocats d’ofici»

No és cap secret que la crisi econòmica que travessem afecta molts sectors i, per tant, també l’advocacia i, d’una manera especial, els coneguts com «advocats d’ofici».

Amb la finalitat de conèixer una part dels problemes que afecten aquest col·lectiu, facilito l’enllaç d’una entrevista que 8tv va fer el 22.10.11 al Sr. Miquel Puiggalí i Torrentó, advocat, coordinador del Torn d’Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta del Consell de l’Advocacia Catalana, i professor de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut (TOAD), Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) i Responsabilitat Social de l’Advocat en el Màster Universitari en Advocacia d’ESADE.

Aquesta entrevista pot servir per acostar-nos una mica més a la realitat d’aquests advocats que, fora dels circuits del dret econòmic i de l’empresa, són els encarregats de defensar les persones que no tenen recursos econòmics suficients i que, per això, se’ls ha reconegut el dret a la justícia gratuïta.

Si voleu opinar sobre la qüestió, utilitzarem aquella expressió que tan es repeteix en el jutjats: “Audiència pública!”.

Sobre Xavier Felip Arroyo

Abogado. Director del Máster de Acceso a la Abogacía de ESADE-URL. Director de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Sabadell.
Máster en Abogacía | , , ,