Archivo del Julio, 2012

El Porsche y los ciclistas

Hace unos días tuve una entrevista con el comercial de una prestigiosa editorial jurídica que me expuso, con magistral profesionalidad, las bondades del programa informático cuya adquisición pretendía para los participantes en el Máster Universitario en Abogacía de ESADE-URL (en adelante MUA).

Realmente era difícil rechazar su ofrecimiento, no sólo por las excelentes prestaciones del producto, sino también por su calidad, contrastada incluso por mi mismo en otros ámbitos. En definitiva, me ofrecía un “Porsche” de las ediciones jurídicas. Pero ahí, justamente, había el escollo para aceptar su propuesta.

Agradeciéndole su bien intencionada oferta, le expliqué por qué el MUA no era un cliente adecuado para tan avanzado producto. De momento, le dije, estamos ocupados aprendiendo a pedalear y a mantener el equilibrio encima de una simple bicicleta, para que todo nos ocurra de forma lenta y natural, y que no perdamos ningún detalle del paisaje.

La expresión atónita de su rostro me dio a entender que, o bien albergaba dudas sobre la lucidez de su interlocutor, o bien no relacionaba la aparición en la conversación de unos jóvenes estudiantes de máster montados en velocípedos. Con la intención de aclararlo le formulé la siguiente pregunta: ¿estaríamos de acuerdo en que, para poder utilizar una calculadora, antes debemos saber sumar, restar, multiplicar y dividir de forma manual?. En ese momento se recuperó de su desconcierto y convinimos en una respuesta afirmativa valorando que, de no ser así, la fascinación por la tecnología entraña el peligro de adormecer la necesidad de asimilar lo esencial como si fuera innato.

Por la misma razón, continué, es preciso que los abogados en formación vayan adquiriendo su propia experiencia de forma ordenada, progresiva y en el tempo adecuado. Queden pues las herramientas sofisticadas que facilitan la vida a los profesionales, para los profesionales, pero no distraigan ni distorsionen el proceso formativo de los noveles.

Sólo con el esfuerzo propio, orientado a resolver las situaciones, se adquiere experiencia, entendida ésta no como la mera repetición de una actividad durante un período dilatado de tiempo, sino como la capacidad de analizar los propios errores, de sacar conclusiones de ello y, en consecuencia, de reorientar la acción fallida.

He aquí el punto de partida para un debate al que estáis todos invitados: ¿qué papel deben jugar las tecnologías de la información, incluso los formularios, en el proceso formativo de quienes pretenden adquirir las competencias necesarias para iniciarse en la abogacía?.

Máster en Abogacía | , , , Permalink

Compromís ètic i lluita contra la corrupció

El poeta grec Hesíode anomenava als reis a les seves obres èpiques del s.VIII a.C. “dorofagus”, mot que en grec antic significava devoradors de regals. Avui, el nostre Codi Penal castiga a l’autoritat o funcionari públic que rep o sol·licita donatiu, favor, retribució o promesa per tal de dur a terme en l’exercici del seu càrrec un acte contrari als deures inherents a aquest, o per tal de no realitzar o d’endarrerir injustificadament allò que li correspondria fer. Com també castiga l’adquisició, possessió, utilització, conversió o tramissió de béns amb coneixement que aquests troben llur origen en una activitat delictiva. Els delictes de suborn i blanqueig de capitals predominen a l’agenda de les organitzacions integrades al fenomen del crim organitzat. No debades, es considera que entre 300.000 i 500.000 Milions d’euros són blanquejats al planeta anualment. Els experts en la matèria estimen que l’activitat derivada de les transaccions efectuades en el marc del blanqueig internacional poseeix un pes equivalent al 5% del PIB global i que, en el cas hipotètic de tractar-se d’un Estat independent, l’empresa criminal es trobaria entre les 10 primeres potències mundials.

Al llarg de dos dies s’han celebrat a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona unes Jornades que, impulsades conjuntament amb l’Oficina Antifrau de Catalunya, han reunit diversos professionals i investigadors del món jurídic, polític i periodístic amb l’objectiu d’abordar amb afany preventiu i combatiu el fenomen de la corrupció. Ponències i taules rodones han tractat qüestions relatives als àmbits de la transparència institucional, la investigació i gestió de riscos davant la corrupció, i de la incidència dels mitjans de comunicació en la conformació de l’opinió pública envers aquesta patologia social.

L’article 570.bis) CP defineix com a organització criminal l’agrupació de caràcter estable o per temps indefinit formada per més de dues persones que, de forma concertada i coordinada, es reparteixen diverses tasques o funcions a fi de cometre delictes, així com de perpetrar reiteradament faltes. En el context de la taula rodona d’Investigació de la Corrupció, el Sr. Baena, Comandant Cap de la unitat orgànica de la Policia Judicial, ha assimilat el crim organitzat a un negoci qualsevol en el sentit que aquest es regeix per l’axioma de l’oferta i la demanda i que, cada cop en major mesura, participa d’un procés de deslocalització de la seva activitat. Un negoci amb la particularitat d’estar mancat d’ètica i legitimitat pel fet de nodrir-se del narcotràfic i la prostitució coactiva, i de recórrer als paradisos fiscals per ocultar amb impunitat la procedència ilícita dels seus ingressos.

Des d’una perspectiva etiològica, el Magistrat Vidal, de l’Audiència Provincial de Barcelona, ha emfatitzat que la criminalitat organitzada clàssica no sobreviuria sense les xarxes de corrupció financera i institucional que existeixen. Ell i el Fiscal Bermejo, delegat de Barcelona de la Fiscalia Especial contra la corrupció i la criminalitat organitzada, han expressat la seva preocupació relativa a l’administració i disposició dels béns incautats a les organitzacions criminals a l’Estat espanyol. Quants béns podrien ser embargats a la Costa Brava o a Marbella si se’ls dotés dels recursos que els permetessin aplicar d’una manera eficaç la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del Blanqueig de Capitals? Si s’apliqués a aquests béns l’article 122 CP, en base al qual resta obligat a la restitució de la cosa aquell qui per títol lucratiu hagués participat dels efectes d’un delicte o falta, quants milers de milions d’euros s’incorporarien a la Hisenda Pública? De dur-se a terme aquesta mesura, com apunta el Magistrat Vidal, probablement s’evitaria haver de retallar altres partides pressupostàries. D’altra banda, qüestió plantejada de forma recurrent durant el decurs de les Jornades ha estat l’aparent impunitat de determinats càrrecs públics responsables d’escandalosos casos de corrupció. Els representants dels Cossos de Seguretat han assegurat prosseguir amb les diligències malgrat s’identifiqui un pressumpte implicat que ostenta un càrrec públic. El Fiscal Bermejo ha afegit que la Fiscalia tampoc no cessa d’investigar. El Magistrat Vidal afirma haver-se trobat en primera persona amb processos de gran complexitat tècnica en els quals ha resultat provada la culpabilitat d’un personatge públic. Aleshores? Possiblement el problema resideixi en els nombrosos indults a delinqüents econòmics provinents del Consell de Ministres del Govern de torn que, fins i tot de vegades de forma succinta i prescindint de tota motivació, deixen sense validesa resolucions judicials que representen la baula final d’un sistema d’enjudiciament garantista a l’Estat de Dret. Coincideixo personalment amb el Magistrat en titllar aquest tipus d’intromissions de legals però no pas legítimes, i de violacions en tota regla tant del principi d’igualtat com de la separació de poders de la qual un dia Montesquieu ens va convèncer.

En l’àmbit del paper que en aquest escenari hi juguen les Administracions Públiques en termes de transparència i prevenció, voldria destacar la ponència del Sr. Gómez Benítez, Catedràtic de Dret Penal i Vocal del CGPJ. Gómez Benítez ha fet incís en la necessària vinculació de l’Estat a la Doctrina del Tribunal de Comptes en virtut de la qual: (i) els ciutadans tenen dret a què la totalitat del diner públic sigui destinat a despesa pública, (ii) la llibertat d’autorregulació té el límit de la Llei General Pressupostària i (iii) la responsabilitat també s’ha de fer efectiva davant
la incapacitat probatòria i explicatòria de la inversió, ús i destí atorgat als cabdals públics. El Vocal ha destacat el perill que representa el gran marge de discrecionalitat infiscalitzable dels poders públics, tot advertint sobre la multiplicitat de conceptes jurídics indeterminats que presenta l’Avantprojecte de la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern que s’està tramitant (cfr. art. 15.d LT).

Quina és la nostra actitud com a societat davant la il·legalitat? Existeix un compromís crític o més aviat una tendència condescendent amb els casos de corrupció? Els experts ens han alertat d’una cosa que sens dubte sí és certa: un país en crisi és un país més vulnerable a la implantació d’organitzacions criminals. I Espanya presenta un extrem perill real i potencial atès que l’actual cojuntura de recessió econòmica coexisteix amb un dels majors índexs mundials de consum de drogues i de prostitució (dades de l’Observatori Europeu). El que és del tot lamentable és que es produeixin converses com la interceptada en una instrucció en què participà el Fiscal Bermejo en la qual un membre de la màfia italiana li etzibava a un altre: “¡vente a aquí, que España es un chollo!”.

L’escenari de corrupció actual genera de forma inevitable un sentiment de fatalisme. Resultarà francament complicat fer front al frau mentre aquest es trobi arrelat a tots els nivells, no s’optimitzin prou bé els recursos disponibles, i existeixin encara indrets en què no sigui factible investigar i combatre el crim organitzat. Ara bé, no voldria promoure el desencís sense acabar amb cap mena de proposta constructiva al respecte. Cito textualment i m’adhereixo a les paraules del Comandant Baena: “La principal arma contra el crimen organizado es una persona dotada de valores. A una persona con valores no se la puede comprar”.

Administrativo, Derecho y sociedad, Derechos Humanos, Etica y educación, Internacional, Penal | Permalink

El BOE de 7 de julio de 2012 publica la modificación de la Ley de Acceso

Finalmente, hoy 7 de julio de 2012 se ha publicado en el BOE la modificación de la Ley de Acceso. No hay ningún cambio respecto de lo que en las últimas fechas hemos ido informando.

Encontraréis la modificación en la DF 4ª de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Podéis consultarla pinchando aquí.

¿Será casualidad que coincida con el “chupinazo” de San Fermín?.

Máster en Abogacía | , , , Permalink

Investigación y Derecho: no vayamos a llegar a la fiesta cuando los demás ya se han ido

Desde hace un tiempo, en mis conversaciones con otros profesores de Derecho se repiten una serie de términos de los que hace muy pocos años ni siquiera habíamos oído hablar: listas de journals, factores de impacto, indicadores de calidad, sistema de revisores, ces, bes, as y as pluses. Como casi siempre, la academia de Derecho llega tarde a lo que en otros ámbitos de las ciencias naturales y sociales está ya consolidado: un sistema para evaluar con cierta objetividad las contribuciones científicas y asegurarse de que una cosa a veces tan etérea como la investigación no se convierte en un campi qui pugui.

Sin embargo, como casi todo en la vida, una buena idea llevada hasta el extremo puede resultar contraproducente. Hace poco tuve la oportunidad de participar en la (muy interesante) VIII Jornada de Recerca de Esade, donde entre otros (muy interesantes) temas se habló sobre este. Y se dijeron cosas críticas, la verdad, por parte de expertos en Management, en cuyo campo este sistema que ahora queremos imitar los juristas lleva tiempo implantado. Me quedé con la idea, modesta y prudente, de que hay que tener cuidado. Cuidado con que los resultados de la investigación se acaben por valorar sólo cuantitiva y no cualitativamente. Cuidado con que nos admire la categoría de la revista en la que ha logrado publicar nuestro compañero, pero no leamos su artículo ni le preguntemos sobre qué trata. Cuidado con que promovamos siempre un mismo tipo de investigación, marcado por los criterios que determinan las revistas líderes, y cerremos la puerta a contribuciones originales y rompedoras. Cuidado con que el sistema refuerce implícitamente paradigmas que deberíamos discutir. Cuidado con que un día nos demos cuenta de que ni recordamos cuándo fue la última vez que leímos un libro. Cuidado con que investigar se convierta en un instrumento de promoción profesional en vez de en un fin en sí mismo. Cuidado con que nos presionemos tanto con deadlines y targets, que dejemos de disfrutar de esto.

En resumidas cuentas, entre que haya algo y que no haya nada, mejor que haya algo. Es necesario discriminar, más en una época en que las condiciones tecnológicas y otros factores han producido una verdadera incontinencia publicadora (tema, por cierto, para afrontar en otra ocasión). Pero, dicho esto, hay que tener los ojos y los oídos bien abiertos para saber que donde con más seriedad se han aplicado según qué sistemas, estos han demostrado también sus efectos secundarios y están siendo criticados de manera constructiva e inteligente. Desconozco cuál será el resultado de esas críticas, pero desde el ámbito del Derecho sería estúpido ignorarlas. No vayamos a llegar a la fiesta cuando los demás ya se han ido.

Derecho y sociedad | , , Permalink