Ètica a la campanya electoral: un bon exemple.

La campanya electoral genera un bon nombre de crítiques de tot tipus dirigides als que són els seus protagonistes. Entre d’altres, crítiques de caire ètic, como la que ha provocat un controvertit vídeo de campanya del PSC, el qual mostra de manera força impactant la mort d’un pacient per a simbolitzar les retallades a la sanitat pública per tots conegudes. Res de nou, en realitat, doncs els exemples de vídeos que es passen de la ratlla, desqualificacions personals als mítings, i ús de fal·làcies a les declaracions, falques, debats, etc…, sovintegen des de fa ja temps a totes les campanyes electorals.

                Entre tot això, els professionals de la radiotelevisió catalana ens ofereixen un exemple de comportament professional molt honrós des d’una perspectiva deontològica. Davant l’assignació de temps prefixats per a la informació dels diferents partits durant la campanya (temps desiguals i amb ordre determinat en proporció als resultats dels partits en eleccions passades), els periodistes, abans de procedir a donar aquesta informació, expressen la seva disconformitat amb els criteris imposats, els quals no responen als criteris de rellevància informativa que haurien de regir la seva feina.

                D’aquesta manera, ens ofereixen un magnífic exemple pràctic de com afrontar un dels problemes clàssics en l’àmbit de la ètica professional: el d’haver d’acomplir amb normes imposades que es consideren injustes o amb les que s’està en desacord. Els periodistes saben fer servir el mitjà que les és propi i les eines del seu ofici per: 1) informar-nos sobre el contingut de la normativa, que d’altra manera el gran públic desconeixeria, 2) criticar-la per raons raonables, 3) fer públic, reforçant-t’ho, el criteri principal que hauria de guiar la selecció de notícies: la rellevància informativa, 4) despertar a l’oïdor un escepticisme intel·ligent davant la informació que sentirà, 5) i tot això acomplint la norma.

                En un moment que hauria de ser culminant en una democràcia, com ara el de la campanya, els professionals de l’ens públic català ens ofereixen un magnífic exemple de com els periodistes, adoptant un comportament valent des d’un punt de vista deontològic, poden transformar un problema i una imposició en una oportunitat d’informar de manera intel·ligent als ciutadans. Això és fer democràcia. Tant de bo tots els altres agents de la campanya mostressin el mateix compromís ètic.

Actualidad jurídica, Derecho y sociedad, Etica y educación | , , ,